• Wanneer een speler tijdens een training of bij een wedstrijd, vlak ervoor of erna, gekwetst geraakt, dan dient hij zijn ploegafgevaardigde hiervan op de hoogte te brengen. Indien u geen medisch getuigschrift kreeg van uw ploeg­ver­ant­woor­de­lij­ke op de dag van het ongeval dan kan u dit HIER downloaden.

 • Dit getuigschrift dient dan uiterlijk binnen de vijf dagen volledig ingevuld en voorzien van een klevertje van de mutualiteit aan de secretaris te worden overhandigd. Dit kan op onderstaand adres of onderstaande e-post:
  Erik Vanderstraeten
  Philippe Van de Veldehof 8, 9050 Gentbrugge
  gc@vsv-gent.be

 • Alle doktersbriefjes en eventuele andere onkostennota's dienen uiteraard allemaal goed bewaard te worden.

 • Wanneer behandeling van een kinesist nodig is, dan moet de secretaris een kopie van het betreffend doktersvoorschrift toegestuurd worden, dit om de tussenkomst van de verzekering aan te vragen. Dit moet ook gebeuren bij iedere verlenging.

 • Na genezing en toelating tot het hernemen van de voetbalcompetitie gaat de gekwetste met al zijn formulieren naar de mutualiteit en vraagt daar dan een algemene gedetailleerde onkostenstaat, met de vermelding van de te betalen kosten, de tussenkomst van de mutualiteit en het verschil ten laste van de gekwetste.

 • Deze onkostenstaat dient dan samen met het formulier van de KBVB, waarop de dokter zijn akkoord geeft tot het hernemen van de voetbalcompetitie, terug aan de secretaris bezorgd te worden. Die zorgt dan op zijn beurt voor de verdere regeling met de verzekering.

 • De speler wordt op de hoogte gebracht van zodra de verzekeringmaatschappij is tussengekomen.


  Erik Vanderstraeten
  secretaris, g.c. VSV Gent